Bluetooth Headset BH 214 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas
med största omsorg. Genom att följa
nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och

alla typer av vätskor kan innehålla
ämnen som fräter på de elektroniska

kretsarna. Om enheten blir blöt låter
du den torka ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten

i dammiga, smutsiga miljöer.
Enhetens rörliga delar och
elektroniska komponenter kan
ta skada.

• Förvara inte enheten på varma

platser. Höga temperaturer kan

background image

SVENSKA

förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser.

När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt
på insidan, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller

skaka inte heller på den. Om den
behandlas omilt kan kretskorten
och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och
hindra normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som laddare
eller andra tillbehör. Om någon enhet
inte fungerar som den ska, tar du den till
närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Den överkorsade soptunnan
på produkter, batterier,
litteratur eller förpackningar

innebär att alla elektriska och
elektroniska produkter, batterier
och ackumulatorer ska lämnas till
en återvinningsstation vid slutet
av sin livslängd. Kravet gäller i EU.
Kasta inte dessa produkter med
det vanliga hushållsavfallet.
Se produktens eko-deklaration på
www.nokia.com/environment om
du vill ha mer miljöinformation.

Lämna alltid in uttjänta elektroniska
produkter, batterier och förpackningar
till en återvinningsstation. På så vis
hjälper du till att undvika okontrollerad
sophantering och främja återvinning av
material. Mer information om insamling
och återvinning finns hos produktens
återförsäljare, lokala myndigheter,
organisationer som bevakar
tillverkningsindustrin eller hos
närmaste Nokia-representant.

background image

SVENSKA

Besök www.nokia.com/werecycle
(eller www.nokia.mobi/werecycle om
du surfar på en mobil enhet) för mer
information om återvinning av
Nokia-produkter.