Bluetooth Headset BH 214 - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Slå på headsetet genom att hålla
ned av/på-knappen i ca 2 sekunder.
Headsetet piper och den gröna
indikatorlampan lyser. Headsetet
försöker ansluta till den senast
anslutna mobila enheten.

Om du vill stänga av headsetet
håller du av/på-knappen intryckt i ca
5 sekunder. Headsetet piper och den
röda indikatorlampan lyser en kort
stund. Om headsetet inte ansluts till
en enhet inom ca 30 minuter stängs
det av automatiskt.

background image

SVENSKA