Bluetooth Headset BH 214 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Innan du laddar batteriet läser du
”Information om batteri och laddare”
noggrant.

Varning! Använd endast
laddare som godkänts av
Nokia för användning

med just det här headsetet. Om andra
tillbehör kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära en fara.

background image

SVENSKA

När du kopplar ur något tillbehör från
ett vägguttag håller du i kontakten,
aldrig i sladden.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till

kontakten för laddaren (14).
Den röda indikatorn lyser under
laddning. Det kan ta upp till
2 timmar att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är fulladdat tänds

den gröna indikatorn. Koppla ur
laddaren från headsetet och
sedan från nätuttaget.

När batteriet är helt laddat har du
upp till 8 timmars samtalstid, upp till
300 timmar i passningsläge eller upp
till 7 timmars musikspelningstid.

Om du vill kontrollera
batteriladdningen när headsetet
inte är anslutet till en laddare trycker
du på knappen svara/avsluta, när
headsetet är påslaget och när inga
samtal pågår. Om indikatorlampan är

grön är laddningsnivån tillräcklig.
Om lampan är gul måste du snart
ladda batteriet. Ladda batteriet om
lampan är röd.

När batteriet börjar ta slut avger
headsetet en ljudsignal ungefär
var femte minut och den röda
indikatorn blinkar.