Bluetooth Headset BH 214 - Koppla ihop och ansluta headsetet

background image

Koppla ihop och ansluta
headsetet

Innan du kan använda headsetet
måste du koppla ihop och ansluta
det till en kompatibel enhet.

Om din mobila enhet stöder
Bluetooth-profilen A2DP och har en
kompatibel musikspelningsfunktion
kan du även använda enheten till
att spela musik med headsetet.

Om din mobila enhet inte kan använda
A2DP-profilen kan du koppla ihop
headsetet separat med den mobila
enheten och med en musikspelare
som har stöd för profilen. Om du har
kopplat ihop och anslutit headsetet
till din mobila enhet, kopplar du bort
headsetet från den innan du kopplar
ihop headsetet med musikspelaren.

1. Kontrollera att den mobila enheten

eller musikspelaren är påslagen
och att headsetet är avstängt.

2. Håll ned av/på-knappen

i ca 5 sekunder tills den blå
indikatorlampan börjar blinka
snabbt.

3. Aktivera telefonens Bluetooth-

funktion inom ca 3 minuter och
ställ in enheten på att söka efter
Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet i listan med enheter

som hittats.

5. Ange lösenordet 0000 om det

behövs för att koppla ihop och
ansluta headsetet till enheten.
Om enheten saknar knappsats
kan detta lösenord användas
som standard.

Med vissa enheter kan du behöva

upprätta anslutningen separat
efter hopkopplingen.

När headsetet är anslutet till enheten
och klart att använda blinkar den blåa
indikatorlampan långsamt.

background image

SVENSKA

Du kan koppla ihop headsetet med
upp till åtta enheter, men anslut
det bara till en enhet som hanterar
HFP-profilen och en annan enhet som
hanterar A2DP-profilen åt gången.

Stäng av och sätt på headsetet eller
tryck och håll ned knappen svara/
avsluta i cirka 2 sekunder om du vill
ansluta headsetet manuellt till den
senaste använda enheten som stöder
HFP-profilen (till exempel efter att

anslutningen kopplats från). Tryck på
uppspelnings-/pausknappen för att
ansluta headsetet manuellt till en
enhet som stöder A2DP-profilen.

Du kan ställa in enheten så att
headsetet ansluter till den
automatiskt. Om du vill aktivera
funktionen på en Nokia-enhet ändrar
du inställningarna för hopkopplade
enheter på Bluetooth-menyn.