Bluetooth Headset BH 214 - Komma igång

background image

Komma igång

Headsetet innehåller följande delar
som visas på titelbladet: 3,5 mm-
ljudkontakt (1) för hörlurar,
mikrofon (2), strömbrytare (3),
indikator (4), knappen svara/
avsluta (5), bakåtspolningsknapp (6),
uppspelnings-/pausknapp (7),
framåtspolningsknapp (8),
klämma (9), kontakt för laddare (10),
volym upp-knapp (11) och volym
ned-knapp (12).

Innan du använder headsetet måste
du ladda batteriet och koppla ihop
headsetet med en kompatibel enhet.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten
kan dra till sig föremål av metall. Förvara
inte kreditkort eller andra magnetiska

media nära enheten, eftersom
information som lagrats på dem
kan raderas.