Bluetooth Headset BH 214 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth Stereoheadset
BH-214 kan du ringa och svara
på samtal hands-free med din
kompatibla mobilenhet. Du kan
också lyssna på musik från en
kompatibel musikspelare.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar
använda headsetet. Läs också
användarhandboken för enheten
du ansluter till headsetet.

Produkten kan innehålla smådelar.
Förvara dem utom räckhåll för
småbarn. Enhetens yta är fri från
nickel.