Bluetooth Headset BH 214 - Information om batteri och laddare

background image

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart
batteri som inte kan tas bort. Försök
inte att ta bort batteriet från enheten
eftersom det kan medföra att enheten
skadas. Denna enhet är avsedd att
användas med ström från följande
laddare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4
och DC-9. De exakta modellnumren på
laddarna kan variera beroende på vad
de har för kontakt. Kontaktvarianten
identifieras med någon av följande
beteckningar: E, EB, X, AR, U, A, C eller
UB. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast
batterierna med laddare som är

godkända av Nokia och avsedda för
enheten. Om du använder en icke
godkänd laddare kan det medföra
risk för brand, explosion, läckage eller
andra faror.

Om ett batteri används för första
gången eller om batteriet inte
har använts på länge kan det vara
nödvändigt att ansluta laddaren och
sedan koppla ur och återkoppla den för
att starta laddningen. Om batteriet är
helt urladdat kan det ta några minuter
innan laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna

background image

SVENSKA

inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta
batteriets livslängd. Ett fulladdat
batteri som inte används laddas så
småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan
15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid
extrema temperaturer minskar batteriets
kapacitet och livslängden förkortas.
En enhet med för varmt eller kallt batteri
kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade
i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

Viktigt! Batteridrifttider
är bara uppskattningar
och beror på

nätverksförhållanden, vilka funktioner
som används, batteriets ålder och
tillstånd, vilka temperaturer batteriet
utsätts för och många andra faktorer.