Bluetooth Headset BH 214 - Ställa in ljudvolymen

background image

Ställa in ljudvolymen

Om du vill justera volymen på
headsetet under ett samtal eller
medan du lyssnar på musik trycker

background image

SVENSKA

du på knapparna volym upp eller
volym ned. Om du vill justera volymen
snabbt håller du respektive knapp
nedtryckt.

Du kan också justera headsetvolymen
på den anslutna A2DP-enheten om
den stöder den här funktionen.