Bluetooth Headset BH 214 - Slå på och stänga av indikatorerna

background image

Slå på och stänga av
indikatorerna

Som standard visas alla
indikatorlampor i alla situationer.
Om du vill stänga av indikatorerna
i vissa situationer (t.ex. under ett
samtal eller när headsetet är anslutet
till en mobil enhet) eller slå på dem
igen, håller du strömbrytaren och
knappen svara/avsluta intryckta i ca
5 sekunder när headsetet är anslutet
till en enhet.