Bluetooth Headset BH 214 - Samtal

background image

Samtal

Använd den mobila enheten som
vanligt om du vill ringa ett samtal
när headsetet är anslutet till enheten.

Om du vill ringa upp det senast
uppringda numret igen (om den
mobila enheten har stöd för
funktionen med headsetet)
trycker du två gånger på knappen
svara/avsluta i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om
den mobila enheten har stöd för
funktionen med headsetet) genom
att hålla ned knappen för att besvara/
avsluta i 2 sekunder i passningsläge.

Fortsätt enligt anvisningarna
i enhetens användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta ett
samtal trycker du på knappen svara/
avsluta. Om du vill avvisa ett samtal
trycker du två gånger på knappen.

Om du vill växla ett samtal mellan
headsetet och en kompatibel mobil
enhet håller du ned besvara/avsluta-
knappen i ca 2 sekunder eller stänger
av headsetet. Om du vill växla tillbaka
samtalet till headsetet håller du
ned besvara/avsluta-knappen i ca
2 sekunder eller slår på headsetet.