Bluetooth Headset BH 214 - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa
inställningarna

Om du vill rensa volym- och
hopkopplingsinställningarna från
headsetet trycker du på och håller ned
av/på-knappen och besvara/avsluta-
knappen (i ca 5 sekunder) tills de röda

background image

SVENSKA

och gröna indikatorlamporna börjar
blinka omväxlande.

Om headsetet slutar fungera trots att
det är laddat och du vill återställa det
sätter du in headsetet i laddaren och
håller samtidigt ned strömbrytaren.