Bluetooth Headset BH 214 - Lyssna på musik

background image

Lyssna på musik

Om du vill lyssna på musik ansluter
du headsetet till en kompatibel
musikenhet som har stöd för A2DP
Bluetooth-profilen.

Vilka musikfunktioner som finns
tillgängliga beror på musikspelaren.

background image

SVENSKA

Om du tar emot eller ringer ett
samtal när du lyssnar på musik
stängs musiken av medan samtalet
pågår och tills det avslutas.

Varning! Lyssna på musik på
måttlig ljudnivå. Kontinuerlig
exponering av ljud på hög

volym kan skada hörseln.

Om du vill spela upp ett spår väljer
du det i musikspelaren och trycker
på uppspelnings-/pausknappen.

Du gör paus i uppspelningen och
återupptar den genom att trycka
på uppspelnings-/pausknappen.
Tryck och håll ned uppspelnings-/
pausknappen för att stoppa
uppspelningen.

Om du vill välja nästa spår när
du lyssnar på musik trycker du på
framåtspolningsknappen. Om du vill
välja föregående spår trycker du på
bakåtspolningsknappen två gånger.
Om du snabbt vill bläddra igenom

låten du lyssnar på håller du ned
endera knappen.