Bluetooth Headset BH 214 - Bära headsetet

background image

Bära headsetet

Anslut hörlurar i ljudkontakten (15).

Fäst headsetet i dina kläder med
hjälp av klämman. Placera höger
hörlurskabel (märkt med R) över
dina skuldror sätt försiktigt in
hörsnäckorna i dina öron (13).
Placera headsetet inom 30 cm
(11,81 tum) från din mun.

Varning! När du använder
headsetet kan din förmåga
att höra omgivningens ljud

påverkas. Använd inte headsetet där det
kan hota säkerheten.