Bluetooth Headset BH 214 - Slå på eller av

background image

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde
inne av/på-knappen i ca. 2 sekunder.
Headsettet piper, og indikatorlampen
lyser grønt. Headsettet forsøker

å koble seg til mobilenheten som
sist var tilkoblet.

Du slår av headsettet ved å holde
inne av/på-knappen i ca. 5 sekunder.
Headsettet piper, og indikatorlampen
blinker kort rødt. Hvis du ikke kobler
headsettet til en enhet innen
ca. 30 minutter, slår det seg
av automatisk.