Bluetooth Headset BH 214 - Montere og koble til headsettet

background image

Montere og koble til headsettet

Før du bruker headsettet, må du
montere og koble det til en
kompatibel enhet.

Hvis mobilenheten støtter
Bluetooth-profilen A2DP og har en
musikkavspillingsfunksjon, kan du
også bruke enheten til å spille av
musikk gjennom headsettet.

Hvis mobilenheten ikke støtter
A2DP-profilen, kan du montere
headsettet separat med mobilenheten
og en musikkspiller som støtter denne

background image

NORSK

profilen. Hvis du har sammenkoblet
og koblet headsettet til mobilenheten,
kobler du headsettet fra enheten før
du sammenkobler headsettet med
musikkspilleren.

1. Kontroller at mobilenheten eller

musikkspilleren er på, og at
headsettet er av.

2. Hold inne av/på-knappen (i ca.

5 sekunder) til indikatorlampen
begynner å blinke blått i raskt
tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen

på enheten innen 3 minutter,
og angi at den skal søke etter
Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

enheter som er funnet.

5. Tast inn passordet 0000

hvis du blir bedt om det,
for å sammenkoble og koble
headsettet til enheten. Hvis
enheten ikke har et tastatur,

kan det hende at du kan bruke
dette passordet som standard.

Med enkelte enheter må

tilkoblingen opprettes separat
etter sammenkoblingen.

Når headsettet er koblet til en
enhet og er klart til bruk, blinker
indikatorlampen sakte blått.

Du kan sammenkoble headsettet med
opptil åtte enheter, men du kan kun
koble det til én enhet som støtter
HFP-profilen, og én som støtter
A2DP-profilen samtidig.

Hvis du vil koble headsettet manuelt
til den sist brukte enheten som støtter
HFP-profilen (for eksempel etter
tilkoblingsavbrudd), slår du headsettet
av og på, eller holder inne svar-/
avslutningsknappen i ca. 2 sekunder.
Hvis du vil koble headsettet manuelt
til en enhet som støtter A2DP-
profilen, trykker du på spill av-/
pause-knappen.

background image

NORSK

Du vil kanskje kunne angi at enheten
skal kobles til headsettet automatisk.
Hvis du vil aktivere denne funksjonen

i en Nokia-enhet, går du til Bluetooth-
menyen og endrer innstillinger for den
sammenkoblede enheten.