Bluetooth Headset BH 214 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les “Batteri- og laderinformasjon”
nøye før du lader batteriet.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for
bruk med denne modellen.

Bruk av andre typer kan oppheve
all godkjenning og garanti og kan
være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke
ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til laderkontak-

ten (14). Indikatorlampen lyser rødt
under ladingen. Det kan ta opptil
2 timer å lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp,

lyser indikatorlampen grønt.
Koble laderen fra headsettet
og deretter fra stikkontakten.

background image

NORSK

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 8 timers taletid, opptil 300
timers standbytid eller opptil 7 timers
musikkavspillingstid.

Hvis du vil sjekke batterinivået
når headsettet ikke er koblet
til en lader, trykker du på svar-/
avslutningsknappen når headsettet
er slått på og det ikke allerede er en
aktiv samtale. Hvis indikatorlampen
lyser grønt, har du bra med strøm.
Hvis lampen lyser gult, må du snart
lade batteriet. Hvis den lyser rødt,
må du lade batteriet.

Når batterinivået er lavt, piper
headsettet hvert 5. minutt, og
indikatorlampen blinker rødt.