Bluetooth Headset BH 214 - Komme i gang

background image

Komme i gang

Headsettet inneholder følgende deler
som vises på den første siden: 3,5 mm
lydkontakt (1) for hodetelefoner,
mikrofon (2), av/på-knapp (3),
indikatorlampe (4), svar-/
avslutningsknapp (5), spol tilbake-
knapp (6), spill av-/pause-knapp (7),
spol framover-knapp (8), klips (9),
laderkontakt (10), volum
opp-knapp (11) og volum
ned-knapp (12).

Før du bruker headsettet, må
du lade batteriet og koble det
sammen med en kompatibel enhet.

Deler av enheten er magnetisk.
Metallmaterialer kan trekkes mot
enheten. Plasser ikke kredittkort eller
andre magnetiske lagringsmedier
i nærheten av enheten ettersom
informasjon som er lagret i dem, kan
bli slettet.