Bluetooth Headset BH 214 - Slå lysene på eller av

background image

Slå lysene på eller av

Som standard lyser indikatorlampene
i alle situasjoner. Hvis du vil slå
av lampene i noen situasjoner
(for eksempel under en samtale
eller når headsettet er koblet til en
mobilenhet), eller slå dem på igjen,
holder du inne av/på-knappen og
svar-/avslutningsknappen i ca.
5 sekunder når headsettet er koblet
til en enhet.