Bluetooth Headset BH 214 - Lytte til musikk

background image

Lytte til musikk

Hvis du vil lytte til musikk, kobler
du headsettet til en kompatibel
musikkspiller som støtter Bluetooth-
profilen A2DP.

Hvilke musikkfunksjoner som er
tilgjengelige, avhenger av hvilken
musikkspiller du har.

Hvis du mottar et anrop eller ringer
mens du lytter til musikk, settes
musikken på pause til samtalen er
avsluttet.

Advarsel: Lytt til musikk med
et moderat lydnivå. Høyt
volum over lengre tid kan

skade hørselen.

Du spiller av en sang ved å velge den
i musikkspilleren og trykke på spill
av-/pause-knappen.

background image

NORSK

Trykk på spill av-/pause-knappen for
å sette avspillingen på pause eller
starte den igjen. Hold inne spill av-/
pause-knappen for å stoppe
avspillingen.

Trykk på spol framover-knappen for
å velge neste sang under avspilling.
Trykk to ganger på spol tilbake-
knappen for å velge forrige sang.
Du går raskt gjennom gjeldende sang
ved å holde inne en av knappene.