Bluetooth Headset BH 214 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller
tilbakestille

Du sletter volum- og
sammenkoblingsinnstillinger fra
headsettet ved å holde inne av/på-
knappen og svar-/avslutningsknappen
(i ca. 5 sekunder) til indikatorlampen
begynner å lyse rødt og grønt
vekselvis.

Du kan tilbakestille headsettet hvis
det slutter å fungere selv om det er
ladet opp. Koble headsettet til en lader
mens du holder inne av/på-knappen.