Bluetooth Headset BH 214 - Anrop

background image

Anrop

Du ringer ved hjelp av mobilenheten
som vanlig når headsettet er koblet til.

Hvis du vil ringe opp igjen det
nummeret du ringte sist (hvis

background image

NORSK

mobilenheten støtter denne
funksjonen med headsettet),
og det ikke allerede er en aktiv
samtale, trykker du to ganger
på svar-/avslutningsknappen.

Hvis du vil aktivere taleoppringing
(hvis mobilenheten støtter denne
funksjonen med headsettet),
og det ikke allerede er en aktiv
samtale, holder du inne svar-/
avslutningsknappen i ca. 2 sekunder.
Fortsett som beskrevet
i brukerhåndboken til mobilenheten.

Du svarer på et anrop eller avslutter
en samtale ved å trykke på svar-/
avslutnings-knappen. Du avviser et
anrop ved å trykke to ganger på
denne knappen.

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel mobilenhet ved å holde
inne svar-/avslutningsknappen i ca.
2 sekunder, eller ved å slå av
headsettet. Du flytter samtalen tilbake

til headsettet ved å holde inne svar-/
avslutningsknappen i ca. 2 sekunder,
eller ved å slå på headsettet.