Bluetooth Headset BH 214 - Batteri- og laderinformasjon

background image

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt,
oppladbart batteri som ikke kan fjernes.
Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra
enheten, da dette kan skade enheten.
Denne enheten er beregnet for bruk
med strømforsyning fra følgende ladere:
AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 og DC-9.
Det nøyaktige modellnummeret for
laderen kan variere avhengig av
pluggtypen. Kontakttypen kan ha
følgende merking: E, EB, X, AR, U, A,
C eller UB. Batteriet kan lades og
utlades hundrevis av ganger, men det
vil etter hvert bli oppbrukt. Bruk bare
batteriladere som er godkjent av Nokia
og beregnet for bruk med denne enheten.
Bruk av ikke-godkjent lader kan medføre
risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller
andre farer.

Hvis et batteri brukes for første gang,
eller hvis batteriet ikke har vært brukt
i en lengre periode, kan det være
nødvendig å koble til laderen og deretter

koble den fra og til igjen for å starte
ladingen. Hvis batteriet er fullstendig
utladet, kan det ta noen minutter før
ladeindikatorlampen lyser.

Ta laderen ut av kontakten og enheten
når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading
kan forkorte batteriets levetid. Hvis et
fullt oppladet batteri ikke brukes, lades
det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet
i temperaturer mellom 15 og 25 °C.
Ekstreme temperaturer reduserer
kapasiteten og levetiden til batteriet.
Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt,
kan det hende at enheten ikke fungerer
i en kortere periode. Batteriytelsen er
spesielt begrenset i temperaturer godt
under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes
for ild. Batterier kan også eksplodere hvis
de er skadet.

background image

NORSK

Bruk aldri en lader som er skadet.

Viktig: Batteritider er
bare anslag og avhenger
av nettverksforhold,

funksjonene som brukes, batteriets alder
og tilstand, temperaturene som batteriet
utsettes for, og mange andre faktorer.