Bluetooth Headset BH 214 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden
behandeld. De volgende tips kunnen
u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie

van elektronische schakelingen
veroorzaken. Wordt het apparaat toch
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat

niet op stoffige, vuile plaatsen.
De bewegende onderdelen en
elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

background image

NEDERLANDS

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten,
batterijen beschadigen en bepaalde
kunststoffen doen vervormen of
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale
temperatuur krijgt, kan binnen
in het apparaat vocht ontstaan,
waardoor elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te

maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat. Een
ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en
fijne mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het
apparaat schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de

bewegende onderdelen van het
apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Deze tips gelden voor het apparaat,
de lader en andere accessoires. Neem
contact op met het dichtstbijzijnde
bevoegde servicepunt als een apparaat
niet goed werkt.

Recycling

Het symbool van de door-
gestreepte container op
uw product, in de documentatie

of op de verpakking wil zeggen dat alle
elektrische en elektronische producten,
batterijen en accu’s na afloop van
de levensduur voor gescheiden
afvalverzameling moeten worden
aangeboden. Dit geldt voor de
Europese Unie. Bied deze producten
niet aan bij het gewone huisvuil.
Zie voor meer milieu-informatie de
eco-verklaringen over onze producten
op www.nokia.com/environment.

background image

NEDERLANDS

Breng uw gebruikte elektronische
producten, batterijen en
verpakkingsmateriaal altijd
terug naar een hiervoor geëigend
verzamelpunt. Op deze manier helpt
u het ongecontroleerd weggooien
van afval tegen te gaan en bevordert
u het hergebruik van materialen.
Meer gedetailleerde informatie over
afvalverzameling vindt u bij de verkoper
van het product, bij de milieudienst van
uw plaatselijke overheid, nationale
organisaties voor producenten-
verantwoordelijkheid of uw plaatselijke
vertegenwoordiger van Nokia. Kijk voor
de recycling van uw Nokia-producten
op www.nokia.com/werecycle of, als
u browset op een mobiel apparaat,
op www.nokia.mobi/werecycle.