Bluetooth Headset BH 214 - Informatie over de batterij en delader

background image

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne
oplaadbare batterij die niet kan worden
verwijderd. Probeer de batterij niet uit
het apparaat te verwijderen, want
hierdoor kunt u het apparaat
beschadigen. Dit apparaat is bedoeld
voor gebruik met één van de volgende
laders: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4
of DC-9. Het precieze ladermodel kan
variëren naargelang het type stekker.
Het stekkertype wordt aangeduid met
een van de volgende codes: E, EB, X, AR,
U, A, C of UB. De batterij kan honderden
keren worden opgeladen en ontladen
maar na verloop van tijd treedt slijtage
op. Laad de batterij alleen opnieuw
op met laders die door Nokia zijn
goedgekeurd en bestemd zijn voor
dit apparaat. Het gebruik van een

niet-goedgekeurde lader brengt het
risico met zich mee van brand, explosie,
lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer
gebruikt of als u de batterij langere tijd
niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat
u de lader moet aansluiten, ontkoppelen
en vervolgens opnieuw moet aansluiten
om het opladen te starten. Als de batterij
volledig ontladen is, kan het enige
minuten duren voordat het
indicatorlampje van de batterij
gaat branden.

Haal de lader uit het stopcontact en uit
het apparaat wanneer u de lader niet
gebruikt. Houd een volledig opgeladen
batterij niet gekoppeld aan de lader
omdat de levensduur van de batterij kan

background image

NEDERLANDS

afnemen wanneer deze wordt overladen.
Als een volledig opgeladen batterij niet
wordt gebruikt, wordt deze na verloop
van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op
een temperatuur tussen 15°C en 25°C.
Bij extreme temperaturen nemen de
capaciteit en levensduur van de batterij
af. Een apparaat met een warme of koude
batterij kan gedurende bepaalde tijd
onbruikbaar zijn. De batterijprestaties
zijn met name beperkt in temperaturen
beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur.
De batterijen kunnen dan ontploffen.
Batterijen kunnen ook ontploffen als
deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

Belangrijk: gebruikstijden
voor de batterij zijn slechts
schattingen en zijn

afhankelijk van netwerkcondities,
gebruikte functies, leeftijd en conditie
van de batterij, temperaturen waaraan
de batterij is blootgesteld en vele andere
factoren.