Bluetooth Headset BH 214 - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

Als u de headset niet kunt verbinden
met uw compatibele apparaat, moet

u controleren of de headset is
opgeladen, is ingeschakeld en
aan het apparaat is gekoppeld.