Bluetooth Headset BH 214 - Luisteren naar muziek

background image

Luisteren naar muziek

Als u naar muziek wilt luisteren,
verbindt u de headset met een
compatibele muziekspeler die
ondersteuning biedt voor het
A2DP Bluetooth-profiel.

Welke muziekfuncties beschikbaar
zijn, hangt af van de muziekspeler.

Als u belt of wordt gebeld terwijl
u naar muziek luistert, wordt de
muziek onderbroken totdat u het
gesprek beëindigt.

Waarschuwing: Luister
naar muziek op een
gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan een
hoog geluidsvolume kan uw gehoor
beschadigen.

background image

NEDERLANDS

Als u een track wilt afspelen,
selecteert u deze in de muziekspeler
en drukt u op de speel-/pauzetoets.

Druk op de toets voor afspelen/
pauzeren om het afspelen te
onderbreken of voort te zetten.
Als u het afspelen wilt stoppen,
drukt u op de speel-/pauzetoets.

Als u tijdens het afspelen van muziek
de volgende track wilt selecteren,
drukt u op de vooruitspoeltoets. Als
u de vorige track wilt selecteren, drukt
u twee maal op de terugspoeltoets.
U kunt de huidige track snel
doorlopen door een van deze twee
toetsen ingedrukt te houden.