Bluetooth Headset BH 214 - Gesprekken

background image

Gesprekken

Als u wilt bellen, gebruikt u het
mobiele apparaat op de normale
wijze terwijl het apparaat verbinding
heeft met de hoofdtelefoon.

Als u het laatst gebelde nummer
opnieuw wilt kiezen (indien het
mobiele apparaat nummerherhaling

background image

NEDERLANDS

via de headset ondersteunt), drukt
u tweemaal op de aan/uit-toets
wanneer u niet in gesprek bent.

Als u spraakgestuurde nummerkeuze
wilt activeren (als de mobiele
telefoon deze functie met de headset
ondersteunt), houdt u de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt wanneer
u niet in gesprek bent. Volg verder
de gebruikershandleiding van het
mobiele apparaat.

U kunt een gesprek aannemen of
beëindigen door op de toets voor
beantwoorden/beëindigen te drukken.
U kunt een oproep weigeren door
tweemaal op deze toets te drukken.

U kunt tijdens een gesprek van
de headset naar een compatibel
apparaat schakelen door de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt te houden of
door de headset uit te schakelen.

Als u weer wilt terugschakelen naar
de headset, houdt u de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt, of u schakelt
de headset in.