Bluetooth Headset BH 214 - De hoofdtelefoon dragen

background image

De hoofdtelefoon dragen

Sluit de hoofdtelefoon aan op de
audio-ingang (15).

Met de clip kunt u de headset
vastmaken aan uw kleding. Plaats de
rechterkabel van de hoofdtelefoon
(aangegeven met R) over uw
schouders en druk de oorpluggen
voorzichtig in uw oren (13). Plaats
de headset op maximaal 30 cm van
uw mond.

Waarschuwing: Wanneer
u de hoofdtelefoon gebruikt,
kan uw vermogen om

geluiden van buitenaf te horen
negatief worden beïnvloed. Gebruik
de hoofdtelefoon niet wanneer dit
uw veiligheid in gevaar kan brengen.