Bluetooth Headset BH 214 - In- of uitschakelen

background image

In- of uitschakelen

U schakelt de headset in door de
aan/uit-toets ongeveer 2 seconden

background image

NEDERLANDS

ingedrukt te houden. U hoort
dan een piepsignaal en het groene
indicatorlampje begint te branden.
De headset probeert verbinding te
maken met het laatste mobiele
apparaat waarmee u verbinding
hebt gehad.

U schakelt de headset uit door de
aan/uit-toets ongeveer 5 seconden
ingedrukt te houden. Er klinkt een
pieptoon en het rode indicatorlampje
gaat even aan. Als de headset niet
binnen circa 30 minuten met een
apparaat is verbonden, schakelt
de hoofdtelefoon zichzelf
automatisch uit.