Bluetooth Headset BH 214 - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

Lees voordat u de batterij oplaadt
eerst ’Informatie over de batterij en
de lader’ aandachtig door.

background image

NEDERLANDS

Waarschuwing: Gebruik
alleen laders die door Nokia
zijn goedgekeurd voor

gebruik met dit specifieke model. Het
gebruik van alle andere typen kan de
goedkeuring of garantie doen vervallen
en kan gevaarlijk zijn.

Als u de stekker van een toebehoren uit
het stopcontact verwijdert, moet u aan
de stekker trekken, niet aan het snoer.

1. Sluit de lader aan op een

stopcontact.

2. Sluit de kabel van de lader aan op

de aansluiting van de lader (14).
Het rode indicatorlampje brandt
tijdens het opladen. Het duurt
maximaal 2 uur om de batterij
volledig op te laden.

3. Als de batterij geheel is opgeladen,

brandt het groene indicatorlampje.
Ontkoppel de lader van de headset
en haal vervolgens de stekker van
de headset uit het stopcontact.

Een volledig opgeladen batterij biedt
capaciteit voor maximaal 8 uur
gesprekstijd, 300 uur stand-bytijd
of 7 uur muziek.

Als de headset niet op een lader is
aangesloten, kunt u de batterijstatus
controleren door met ingeschakelde
headset op de toets voor
beantwoorden/beëindigen te drukken
als u niet aan het bellen bent. Als
het indicatorlampje groen is, is er
voldoende batterijvermogen. Als het
lampje geel is, moet u niet te lang
wachten met het opladen van de
batterij. Als het lampje rood is,
moet u de batterij opladen.

Wanneer de batterij bijna leeg is,
hoort u iedere 5 minuten een pieptoon
en begint het rode indicatorlampje te
knipperen.