Bluetooth Headset BH 214 - Aan de slag

background image

Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende
onderdelen die op de titelpagina
worden getoond: 3.5 mm audio-
ingang (1) voor hoofdtelefoon,
microfoon (2), aan/uit-toets (3),
indicatorlampje (4), toets voor
beantwoorden/beëindigen (5),
terugspoeltoets (6), speel-/
pauzetoets (7), vooruitspoelen (8),
clip (9), aansluiting van de lader (10),
volume omhoog-toets (11), en volume
omlaag-toets (12).

U kunt de hoofdtelefoon pas
gebruiken nadat u de batterij hebt
opgeladen en de hoofdtelefoon aan

een compatibel apparaat hebt
gekoppeld.

Bepaalde delen van het apparaat zijn
magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen
worden aangetrokken door het apparaat.
Houd creditcards en andere magnetische
opslagmedia uit de buurt van het
apparaat, omdat de gegevens die op
deze media zijn opgeslagen, kunnen
worden gewist.