Bluetooth Headset BH 214 - Nokia BH-214 Bluetooth stereóhöfuðtól

background image

Nokia BH-214 Bluetooth
stereóhöfuðtól

9214022/1

1

3

2

4

5

6

7 8

9

10

12

11

13

14

15

background image

ÍSLENSKA

YFIRLÝSING UM SAMKVÆMNI

Hér með lýsir NOKIA CORPORATION því
yfir að varan BH-214 er í samræmi við
grunnkröfur og aðrar kröfur sem gerðar
eru í tilskipun 1999/5/EB. Eintak af
yfirlýsingu um samkvæmni er að finna
á slóðinni http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Öll réttindi áskilin.
Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Accessories eru vörumerki eða skráð
vörumerki Nokia Corporation. Nokia tune er
tónmerki Nokia Corporation. Önnur vöruheiti
eða heiti fyrirtækja sem nefnd eru hér geta
verið vörumerki eða vöruheiti viðkomandi
eigenda.
Hvers konar afritun, yfirfærsla, dreifing eða
varðveisla á hluta skjals þessa eða skjalinu
öllu er óheimil nema að fyrirfram fengnu
skriflegu samþykki Nokia.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia framfylgir stefnu sem felur í sér
stöðuga þróun. Nokia áskilur sér rétt til að
gera breytingar og úrbætur á hvers konar

vöru sem getið er í þessu skjali án
undangenginnar tilkynningar.
Að því marki sem viðeigandi lög leyfa ber
Nokia undir engum kringumstæðum ábyrgð
á tapi gagna eða tekjutapi og ekki á beinu
eða óbeinu tjóni, þar á meðal útlögðum
kostnaði, tekjutapi eða missi ágóða, af
hvaða orsökum sem tjón kann að vera.
Inntak þessa skjals er afhent „eins og það
kemur fyrir“. Umfram það, er lög áskilja, er
engin ábyrgð veitt, hvorki berum orðum eða
undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika eða
inntaki þessa skjals, á það meðal annars,
en ekki eingöngu, við um söluhæfni eða
ábyrgð á að varan henti tiltekinni notkun.
Nokia áskilur sér rétt til að endurskoða
skjalið eða draga það tilbaka hvenær
sem er án undangenginnar tilkynningar.
Birgðir á tilteknum vörum geta verið
breytilegar eftir svæðum. Nánari upplýsingar
fást hjá söluaðilum Nokia á hverjum stað.
Útflutningstakmarkanir
Tæki þetta kann að innihalda vörur, tækni
eða hugbúnað sem lýtur útflutningslögum
og reglugerðum í Bandaríkjunum og öðrum
löndum. Breytingar á flutningsleiðum sem
ekki samræmast lögum eru óheimilar.

background image

ÍSLENSKA