Bluetooth Headset BH 214 - Vianmääritys

background image

Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen
HF-laitteen ja yhteensopivan
laitteen välille ei onnistu, varmista,
että HF-laitteen akku on ladattu,
HF-laitteeseen on kytketty virta ja
HF-laite on liitetty toisen laitteen
pariksi.