Bluetooth Headset BH 214 - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

Asetusten nollaaminen tai
laitteen palauttaminen
alkutilaan

Jos haluat nollata HF-laitteen
äänenvoimakkuus- ja
pariliitosasetukset, pidä
virtanäppäintä ja vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna
(noin viiden sekunnin ajan), kunnes
punainen ja vihreä merkkivalo alkavat
palaa vuorotellen.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka
sen akku on ladattu, palauta HF-laite

alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja
pitämällä samalla virtanäppäintä
painettuna.