Bluetooth Headset BH 214 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai
katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä
painettuna noin kahden sekunnin
ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni,
ja vihreä merkkivalo syttyy. HF-laite
yrittää muodostaa yhteyden viimeksi
kytkettyyn langattomaan laitteeseen.

Katkaise virta pitämällä
virtanäppäintä painettuna noin viiden
sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu
merkkiääni, ja punainen merkkivalo
palaa hetken. Jos HF-laitteen ja
pariksi liitetyn laitteen välille
ei muodosteta yhteyttä noin
30 minuutin kuluessa, HF-laitteen
virta katkeaa automaattisesti.