Bluetooth Headset BH 214 - Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen

background image

Pariliitoksen ja yhteyden
muodostaminen

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta,
sinun on liitettävä HF-laite
yhteensopivan laitteen pariksi ja

background image

SUOMI

muodostettava yhteys laitteiden
välille.

Jos langaton laitteesi tukee
A2DP-Bluetooth-profiilia ja siinä
on musiikkisoitin, voit myös toistaa
musiikkia HF-laitteen kautta.

Jos langaton laite ei tue A2DP-
profiilia, voit liittää HF-laitteen
erikseen tätä profiilia tukevan
langattoman laitteen ja
musiikkisoittimen pariksi. Jos olet
liittänyt HF-laitteen ja langattoman
laitteen pariksi ja muodostanut niiden
välille yhteyden, katkaise yhteys,
ennen kuin liität HF-laitteen ja
musiikkisoittimen pariksi.

1. Varmista, että langaton laite tai

musiikkisoitin on kytketty päälle
ja HF-laite pois päältä.

2. Pidä virtanäppäintä painettuna

(noin viiden sekunnin ajan), kunnes
sininen merkkivalo alkaa vilkkua
nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön

laitteessa noin kolmen minuutin
kuluessa ja aseta laite etsimään
Bluetooth-laitteita.

4. Valitse HF-laite löytyneiden

laitteiden luettelosta.

5. Anna tarvittaessa salasana

0000 pariliitoksen ja yhteyden
muodostusta varten. Jos laitteessa
ei ole näppäimistöä, se voi käyttää
tätä salasanaa oletusarvoisesti.

Joissakin laitteissa yhteys on

muodostettava erikseen pariksi
liittämisen jälkeen.

Kun HF-laitteen ja toisen laitteen
välille on muodostettu yhteys ja
HF-laite on käyttövalmis, sininen
merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Voit liittää HF-laitteen jopa
kahdeksan laitteen pariksi, mutta
muodosta yhteys vain yhteen
HFP-profiilia tukevaan laitteeseen

background image

SUOMI

ja toiseen A2DP-profiilia tukevaan
laitteeseen kerrallaan.

Jos haluat yhdistää HF-laitteen
viimeksi käytettyyn HFP-profiilia
tukevaan laitteeseen manuaalisesti
(esimerkiksi yhteyden katkeamisen
jälkeen), kytke HF-laite pois päältä ja
takaisin päälle tai pidä vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna noin
kahden sekunnin ajan. Jos haluat

yhdistää HF-laitteen A2DP-profiilia
tukevaan laitteeseen manuaalisesti,
paina toisto- ja taukonäppäintä.

Laitteesi voi ehkä asettaa niin, että
HF-laite muodostaa siihen yhteyden
automaattisesti. Nokia-laitteessa voit
ottaa tämän ominaisuuden käyttöön
muuttamalla laitepariasetuksia
Bluetooth-valikossa.