Bluetooth Headset BH 214 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu
ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee
käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet

auttavat sinua ylläpitämään
takuusuojasi.

background image

SUOMI

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus

ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus
voivat sisältää mineraaleja, jotka
syövyttävät elektronisia piirejä.
Jos laite kastuu, anna sen kuivua
kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta

pölyisessä tai likaisessa paikassa.
Sen liikkuvat osat ja elektroniset
komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa

paikassa. Korkeat lämpötilat voivat
lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai
sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa.

Kun laitteen lämpötila palautuu
normaaliksi, sen sisälle voi
muodostua kosteutta, joka saattaa
vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.

Kovakourainen käsittely voi

vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä
ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja,

liuottimia tai puhdistusaineita
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia

sen liikkuvat osat ja estää sitä
toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, laturia ja
mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite
ei toimi kunnolla, vie se lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Tuotteeseen, akkuun,
painettuun ohjeeseen tai
pakkaukseen merkitty jäteastia,

jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa,
että kaikki elektroniset tuotteet, paristot
ja akut on toimitettava erilliseen
keräyspisteeseen, kun tuote on
käytetty loppuun. Tämä vaatimus
koskee Euroopan unionin aluetta.
Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen

background image

SUOMI

joukkoon. Lisää ympäristötietoja
on tuotteen ympäristöselosteissa
(Eco-Declaration) osoitteessa
www.nokia.com/environment.

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet,
akut ja pakkausmateriaalit aina
erityiseen keräyspisteeseen. Tällä
tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden
hävittämistä ja edistät materiaalien
kierrätystä. Lisätietoja saa tuotteen
jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta
paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian
paikallisilta edustajilta. Katso Nokia-
tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta
www.nokia.com/werecycle tai, jos selaat
langattomalla laitteella, osoitteesta
www.nokia.mobi/werecycle.