Bluetooth Headset BH 214 - Nokia langaton stereoHF BH214

background image

Nokia langaton stereo-HF
BH-214

9214021/1

1

3

2

4

5

6

7 8

9

10

12

11

13

14

15

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä
BH-214-tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta
on kopio Web-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja
Nokia Original Accessories -logo ovat
Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n
äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan
tai osittain on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista lupaa.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia
ja parannuksia mihin tahansa tässä
asiakirjassa mainittuun tuotteeseen
ilman ennakkoilmoitusta.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan
”sellaisenaan”. Sen tarkkuudesta,
luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta
mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä
nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta
tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei
pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin
määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden
muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen
jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden
myyjältä.
Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan

background image

SUOMI

Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.