Bluetooth Headset BH 214 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi
udformet i et gennemtænkt design,
og den skal behandles med varsomhed.
Følgende forslag er med til at beskytte
din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør,

fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler,
der korroderer elektroniske kredsløb.
Hvis enheden bliver våd, skal du lade
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller

opbevares i støvede, snavsede
omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive
beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares i varme

omgivelser. Høje temperaturer kan
forkorte det elektroniske udstyrs
levetid, beskadige batterierne og
få plastmaterialet til at smelte
eller slå sig.

background image

DANSK

• Enheden må ikke opbevares i kolde

omgivelser. Når enheden vender
tilbage til normal temperatur, kan
der dannes fugt i den, og det kan
beskadige de elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.

• Enheden må ikke tabes, bankes på

eller rystes. Hårdhændet behandling
kan ødelægge de interne kredsløb og
finmekanikken.

• Enheden må ikke rengøres med

stærke kemikalier, rengøringsmidler
eller stærke opløsningsmidler.

• Enheden må ikke males. Malingen

kan blokere de bevægelige dele og
forhindre, at enheden fungerer
korrekt.

Ovennævnte forslag gælder for både
enheden, opladeren og alt tilbehør.
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt,
indleveres den til service hos den
nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Skraldespanden med kryds
over på produktet, batteriet,
emballagen eller i det skriftlige

materiale er en påmindelse om, at alle
elektriske og elektroniske produkter,
batterier og akkumulatorer skal afleveres
et særligt sted, når de ikke længere skal
anvendes. Dette krav gælder i EU.
Produkterne må ikke bortskaffes
som usorteret husholdningsaffald.
Se produktets miljødeklaration på
www.nokia.com/environment for
at få yderligere miljøoplysninger.

Aflever altid dine brugte elektroniske
produkter, batterier samt emballage på
særlige indsamlingssteder. Dermed er
du med til at forhindre ukontrolleret
bortskaffelse af affald og fremme
genbrug af materialer. Du kan få
yderligere oplysninger hos produktets
forhandler, de lokale myndigheder,
de nationale
producentansvarsorganisationer
eller din lokale Nokia-repræsentant.

background image

DANSK

Se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-
produkter, på www.nokia.com/werecycle,
eller hvis du søger på internettet
med mobilenheden
www.nokia.mobi/werecycle.