Bluetooth Headset BH 214 - Oplysninger om batteri og oplader

background image

Oplysninger om batteri og oplader

Denne enhed er forsynet med et internt,
genopladeligt batteri, der ikke må tages
ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af
enheden, da du kan beskadige enheden.
Denne enhed skal have strøm fra
følgende opladere: AC-3, AC-4, AC-5,
AC-8, DC-4 eller DC-9. Modelnummeret
på opladeren kan variere afhængigt af
stiktypen. Stiktypen er angivet med en af
følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C eller
UB. Selvom batteriet kan oplades og
aflades hundredvis af gange, har det en
begrænset levetid. Oplad kun batteriet
med opladere, der er godkendt af Nokia
og egnet til denne enhed. Hvis der
anvendes en ikke-godkendt oplader,

kan der opstå risiko for brand, eksplosion,
lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri
anvendes, eller hvis batteriet ikke har
været anvendt i en længere periode,
kan det være nødvendigt at tilslutte
opladeren og derefter frakoble den
og tilslutte den igen for at starte
opladningen af batteriet. Hvis batteriet er
helt afladet, kan det tage flere minutter,
inden opladningsindikatoren vises.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og
enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en
oplader, da overopladning kan forkorte

background image

DANSK

batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet
batteri ikke bliver anvendt, vil det
miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem
15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer
reducerer batteriets kapacitet og levetid.
En enhed med et varmt eller koldt batteri
kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers
funktionsdygtighed forringes væsentligt
ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan
eksplodere. Batterier kan også
eksplodere, hvis de er beskadiget.

Benyt ikke en beskadiget oplader.

Vigtigt! Driftstiderne for bat-
teriet er kun vejledende
og afhænger af netværks-

betingelser, anvendte funktioner, batteri-
ets alder og tilstand, de temperaturer,
som batteriet udsættes for, og mange
andre faktorer.