Bluetooth Headset BH 214 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes
headsettet

Hold tænd/sluk-tasten nede i ca. to
sekunder for at tænde headsettet.
Headsettet bipper, og den grønne
indikator lyser. Headsettet forsøger
at oprette forbindelse til den
mobilenhed, som sidst er blevet
brugt sammen med det.

Hold tænd/sluk-tasten nede i ca. fem
sekunder for at slukke headsettet.
Headsettet bipper, og den røde
indikator lyser kortvarigt. Hvis
headsettet ikke tilsluttes en enhed
inden for ca. 30 minutter, slukkes
det automatisk.