Bluetooth Headset BH 214 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs afsnittet ”Oplysninger om batteri
og oplader” grundigt, før batteriet
oplades.

Advarsel! Brug kun opladere,
der er godkendt af Nokia til
brug sammen med denne

model. Brug af andre typer kan være
farlig og kan medføre, at en eventuel
godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra
tilbehøret, skal du trække i stikket,
ikke i ledningen.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt

i væggen.

2. Tilslut ladekablet til

opladerstikket (14). Den røde
indikator lyser under opladning.
Det kan tage op til to timer at
oplade batteriet helt.

background image

DANSK

3. Når batteriet er fuldt opladet,

lyser den grønne indikator. Tag
opladerstikket ud af headsettet
og derefter ud af stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm
til op til 8 timers taletid, op til
300 timers standbytid eller op
til 7 timers musikafspilning.

Du kan kontrollere
opladningsniveauet ved at trykke på
besvar/afslut-tasten, når headsettet
er tændt og ikke tilsluttet en oplader,
og der ikke er nogen igangværende
opkald. Hvis indikatoren lyser grønt,
er opladningsniveauet tilstrækkeligt.
Hvis indikatoren lyser gult, skal
batteriet snart oplades. Hvis
indikatoren lyser rødt, skal batteriet
oplades.

Headsettet bipper hvert 5. minut,
og den røde indikator blinker, når
batteriet er ved at løbe tør for strøm.