Bluetooth Headset BH 214 - Binding og tilslutning af headsettet

background image

Binding og tilslutning af
headsettet

Du skal oprette en binding og oprette
forbindelse mellem headsettet og en
kompatibel enhed, inden du tager
headsettet i brug.

background image

DANSK

Hvis mobilenheden understøtter
Bluetooth-profilen A2DP og har en
musikafspillerfunktion, kan du også
bruge enheden til at afspille musik
via headsettet.

Hvis mobilenheden ikke understøtter
profilen A2DP, kan du oprette separate
bindinger mellem headsettet og mobil-
enheden og mellem headsettet og en
musikafspiller, der understøtter denne
profil. Hvis du har oprettet en binding
mellem headsettet og mobilenheden
og sluttet headsettet til mobilenheden,
skal du afbryde forbindelsen, inden du
opretter en binding mellem headsettet
og en musikafspiller.

1. Kontrollér, at mobilenheden eller

musikafspilleren er tændt, og at
headsettet er slukket.

2. Tryk på og hold tænd/sluk-tasten

nede (i ca. fem sekunder), indtil
den blå indikator begynder at
blinke hurtigt.

3. Aktivér enhedens Bluetooth-

funktion inden for ca. tre minutter,
og indstil den til at søge efter
Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

5. Indtast om nødvendigt adgangs-

koden 0000 for at oprette en
binding og en forbindelse mellem
headsettet og enheden. Hvis
enheden ikke har et tastatur, kan
den bruge denne adgangskode som
standard.

På nogle enheder skal du oprette

forbindelsen separat, efter at der er
oprettet en binding.

Når headsettet er tilsluttet enheden,
og det er klar til brug, blinker den blå
indikator langsomt.

Du kan oprette en binding mellem
headsettet og op til otte enheder,
men du kan kun tilslutte én enhed,
som understøtter profilen HFP, og

background image

DANSK

en anden, som understøtter profilen
A2DP, ad gangen.

Hvis du manuelt vil slutte headsettet
til den sidst brugte enhed, der
understøtter profilen HFP (f.eks. efter
en afbrydelse af forbindelsen), skal du
slukke og tænde headsettet eller
trykke på og holde besvar/afslut-
tasten ned i ca. to sekunder. Hvis du
manuelt vil slutte headsettet til en

enhed, der understøtter profilen A2DP,
skal du trykke på afspil/pause-tasten.

Du kan muligvis indstille enheden til,
at der automatisk oprettes forbindelse
til headsettet. Hvis du vil aktivere
denne funktion på en Nokia-enhed,
skal du ændre indstillingerne for
forbundne enheder i enhedens
Bluetooth-menu.