Bluetooth Headset BH 214 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller
nulstilling

Hvis du vil slette indstillingerne for
lydstyrke og bindinger fra headsettet,
skal du holde tænd/sluk-tasten og
besvar/afslut-tasten nede (i ca. fem
sekunder), indtil indikatoren blinker
skiftevis rødt og grønt.

background image

DANSK

Hvis headsettet holder op med at
virke, selvom det er opladet, og du vil
nulstille det, skal du slutte det til en
oplader, mens du holder tænd/sluk-
tasten nede.