Bluetooth Headset BH 214 - Musikafspilning

background image

Musikafspilning

Hvis du vil lytte til musik, skal du
slutte headsettet til en kompatibel
musikafspiller, der understøtter
Bluetooth-profilen A2DP.

background image

DANSK

De tilgængelige musikfunktioner
afhænger af musikafspilleren.

Hvis du modtager eller foretager
et opkald, mens du lytter til musik,
standser musikafspilningen
midlertidigt, indtil du afslutter opkaldet.

Advarsel! Lyt til musik ved et
moderat lydniveau. Længe-
revarende lytning ved høj

lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Hvis du vil afspille en sang, skal du
vælge den i musikafspilleren og trykke
på afspil/pause-tasten.

Du kan stoppe afspilningen
midlertidigt eller genoptage
afspilningen ved at trykke på afspil/
pause-tasten. Tryk på afspil/pause-
tasten for at stoppe afspilningen.

Tryk på frem-tasten for at vælge den
næste sang, mens du hører musik.
Tryk to gange på tilbage-tasten for
at vælge den forrige sang. Du kan

spole hurtigt gennem den aktuelle
sang ved at holde én af tasterne nede.